Ik garandeer je dat…

Jane’s Planet is aangesloten bij het Calamiteitenfonds, garantiefonds GGTO en de VvKR. Zo ga jij onbezorgd op reis!

calamiteitenfonds

Jane’s Planet is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de door Jane’s Planet aangeboden reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door mij georganiseerde reis:
  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien ik de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien ik als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of indien ik je vervroegd moeten repatriëren. Bovenstaande is alleen geldig indien het calamiteitenfonds de betreffende situatie als calamiteit erkent.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie vind je op de website van het Calamiteitenfonds. 
janes planet ggto aangesloten garantiefonds

garantiefonds GGTO

De Stichting GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van je reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór je vertrek maar ook tijdens je verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens je verblijf je terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Meer informatie vind je op de website van garantiefonds GGTO.

vereniging van kleinschalige reisorganisaties janes planet

vereniging van kleinschalige reisorganisaties

Jane’s Planet is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleinschalige, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Meer informatie vind je op de website van de VvKR.

Wil jij een reisvoorstel op maat ontvangen?